Byty vo výstavbe

NOVÉ BYTY V CENTRE

Rodinné domy vo výstavbe

HISTORICKÝ OBJEKT

Aktuálna výstavba

SRDCE BRATISLAVY

Obnovujeme domov významného architekta konca 19. storočia – I. Feiglera. Jeho dielo zahŕňa aj niekoľko budov na historickej ulici Konventná v centre Bratislavy.

Miesto, ktoré prekvapí nádychom histórie ožije rekonštrukciou historickej budovy. Pôvodne meštiansky dom prestaviame a nadstavbou výškovo doplníme radovú zástavbu.

Priečelie obnovíme a farebne dotvoríme, pri obnove fasády počítame s prírodnými materiálmi. Zrepasujeme pôvodnú omietku a tú doplníme kvalitnými omietkami spĺňajúcimi najmodernejšie požiadavky funkcie a estetiky. Podjazd objektu od ulice tvorí impozantná dvojkrídlová brána.

Úctu významnému architektovi vzdávame pomenovaním FEIGLEROV DOM.